Първа сесия- 09.00 ч. – 10.00 ч. – регистрационен режим-10.00 ч. – 12.00 ч. – обучение.

Втора сесия - 13.00 ч. – 14.00 ч. – регистрационен режим - 14.00 ч. – 16.00 ч. - обучение.

Всеки от членовете на СИК може да участва в обучението в една от двете сесии по избор.