До 30 дни фирмата трябва да представи работен проект и количествено-стойностна сметка, а след това ще започне и ремонтът. Спортната зала е открита през 1964 г. Повече от 50 години съоръжението не е основно ремонтирано, сградата се руши и от няколко десетилетия е буквално неизползваема.

На обновеното игрище ще се провеждат състезания и тренировки по баскетбол, волейбол, бадминтон и хандбал. Ще се ремонтират основно и оборудват тренировъчните зали за бокс, бойни изкуства и фитнес.

Ремонтираната зала ще бъде мултифункционална и пригодена, както за спортни състезания на национално ниво, така и за провеждането на концерти. Проектът бе обсъден на работна среща с екип от фирмата - изпълнител, Обществения съвет, който ще контролира проекта, и експерти от Община Лом. В Обществения съвет влизат журналистът Любомир Йорданов, издателят на в. „Ломпрес“ Камелия Обретенова, учителите по физическо възпитание и спортни деятели Росен Войнов, Вася Александрова, Мирослав Колев, Огнян Ценков и експерта по проекти Борислав Бориславов.

Поне двама представители на Обществения съвет ще участват в работна комисия, заедно с общински експерти, които ще наблюдават всяка една стъпка при изпълнението на проекта. Финансирането на основния ремонт и оборудване залата се осигурява от дарение и средства от държавния бюджет. 500 000 долара (838 835 лв.) са дарени от наследството на д-р Андрей Георгиев.

За хуманитарния си жест и благородство, д-р Андрей Георгиев, който дари и 2 000 000 долара за ПГ „Найден Геров“ – гр. Лом, бе удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на Лом“. 1 100 000 лв. за обновяване на залата осигури и Министерският съвет. Още 800 000 лв., които към момента не са налични, ще бъдат осигурени по време на изпълнението на проекта, гарантира кметът Пенка Пенкова.