© kozloduy.bg/

През това време петима регистратори ще правят обходи в гр. Козлодуй и населените места и ще отбелязват всички обекти, които се обитават от лица, включително административни сгради, хотели, къщи за гости, предприятия.

Секретарят на Община Козлодуй и председател на общинската преброителна комисия Лиляна Рашкова обясни, че за гражданите е важно да знаят, че това все още не е преброяването на населението. Реалното преброяване на населението ще се случи в периода от 22 януари до 15 февруари 2021 г .

Тя подчерта, че никой няма да влиза в домовете им, затова от комисията призовават за повишено внимание. Регистраторите ще проверяват чрез мобилно устройство и карта само и единствено наличието на имота в база данни.