Втората бустерна доза иРНК ваксина е силно препоръчителна за лица на и над 18 г., които са имунокомпрометирани, трансплантирани пациенти, получаващи имуносупресивна терапия, пациенти на хронична диализа, както и за пациенти с онкохематологични заболявания.

Четвъртата ваксина може да бъде поставена във ваксинационните пунктове на РЗИ, кабинетите на общопрактикуващите лекари, както и в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ. Сертификатът ще бъде идентичен с този за поставена първа бустерна доза и ще бъде безсрочен.