Кметът Иван Аспарухов заяви, че има подписан договор с фирмата изпълнител, всички процедури са приключили и ремонтът ще започне след този четвъртък. На първи етап ще се започне с участък, който няма да пречи сериозно, за да може да се провеждат пазарните дни.

Заместник-кметът инж. Николина Кътовска разясни какво се предвижда да бъде направено в рамките на проекта:

„В рамките на този проект ще бъде изградена покрита част на пазар, която ще бъде разположена в западна част. Тя е оградена и оттам ще започне изпълнението и работата по обекта. Предвиждат се две еднакви покрити части, които са с по 24 търговски маси. Те ще бъдат свързани с още една покривна конструкция, която е предвидена предимно за социални контакти, с малка сцена за мероприятия, както и малък фонтан.

Извън тази покрита част на пазара се предвижда да бъде благоустроено цялото пространство в района, като се изградят подходящи зелени площи, кътове за отдих и детска площадка. Цялата територия на пазара ще бъде адаптирана така, че да осигурява лесен достъп и на хората с увреждания. Идеята е да се направи една по-качествена среда и да се създаде по-добра организация.

Предвидено е още организация на движението, изграждане на паркинг за автомобили, включително паркоместа за хора с увреждания.“

Общата площ, която ще бъде реконструирана е 820 кв. м., а срокът за изпълнение на проекта е една година, поясни зам.-кметът инж. Кътовска.