© община Лом

Проектът предвижда изграждането на детска площадка, мини спортно игрище, асфалтиране на вътрешнокварталните улици, поставяне на нови пейки и озеленяване. Предвидени са и нови 30 паркоместа.

За изпълнител на строително-монтажните работи и доставка на оборудването ще бъде обявена процедура по Закона за обществените поръчки.

Проектът "Реконструкция на междублоково пространство в ж.к. "Зорница" в Лом е 100% безвъзмездна финансова помощ, като 90% се осигуряват от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и 10% от държавния бюджет на Република България.