Размерът на помощта ще бъде увеличен значително, като базата за определянето му нараства от 385 кВтч на 500 кВтч. Конкретният й размер предстои да бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика на база осреднената крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители, изчислена към 31 октомври т. г. В същото време увеличението с 5.7% на пенсиите от 1 юли 2019 г. няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ.

За новия отоплителен сезон като основа при определянето на диференцирания доход за отопление ще служи въведеният нов "Базов доход за отопление" в размер на 150 лв., който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход.

За миналата година в Дирекция "Социално подпомагане" - Мездра са подадени 1 109 заявления, от които са одобрени 894. За община Роман са подадени 779 декларации и са отпуснати 642.

Към 8 юли тази година са подадени общо 148 заявления, от които 89 за община Мездра и 59 за община Роман.

Директорът на Дирекция "Социално подпомагане" Капка Нецова, поясни, че за по-голямо удобство за гражданите е изготвен график за извършване на социални анкети и прием на документи по населените местна в общините Мездра и Роман за месец юли, както следва:

Община Мездра

12 юли - Брусен, Царевец, Старо село

15 юли - Долна Кремена, Горна Кремена

16 юли - Крета, Моравица, Руска Бела

17 юли - Ребърково, Зли дол, Елисейна, Очиндол

19 юли - Зверино, Игнатица, Оселна

22 юли - Кален, Цаконица, Горна Бешовица

23 юли - Дърманци, Лик, Ослен Криводол

24 юли - Боденец, Крапец, Върбешница

31 юли - Лютиброд, Лютидол, Типченица

Община Роман

11 юли - Роман, Хубавене, Караш, Средни рът и Камено поле

18 юли - Роман, Стояновци, Долна Бешовица, Камено поле

25 юли - Роман, Струпец, Синьо бърдо, Курново

От социалната служба обърнаха внимание, че кандидатите за получаване на помощи трябва предварително да подготвят и попълнят заявленията декларации с помощта на близки, тъй като социалните работници нямат право да попълват декларациите. Също така напомнят, че е желателно да посочват и актуална банкова сметка, за превод на средствата.

Наред с подаването на документи за получаване на целеви помощи за отопление, се приемат и документи за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас. Към 8 юли т. г. са подадени 6 такива заявления.

Заявления декларации се приемат до 15 октомври. Изключение се прави само когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище. В тези случаи заявлението декларация се подава не по-късно от 6 месеца от началото на учебната година.

Еднократната целева помощ е в размер на 250 лв.