Сред гостите, уважили своеобразния Ден на благодарността в Звонци, който съвпадна с големия християнски празник Вяра, Надежда и Любов, бяха генералният консул на България в Ниш Едвин Сугарев, инж. Делян Дамяновски, изпълнителен директор на НАПОС-РБ, д-р Йордан Колев, експерт в Държавната агенция за българите в чужбина, Небойша Иванов, председател на КИЦ на българското национално малцинство "Цариброд“, кметовете на Димитровград (Цариброд) д-р Владица Димитров и на Бабушница Драган Виданович.

На състоялата се среща-разговор председателят на Звонския културен център "Дерекул“ Иван Таков запозна гостите с проблемите, пред които са изправени българите от Звонския край в сферата на здравеопазването, инфраструктурата и пазара на труда. Подчертана бе необходимостта от линейка, която да обслужва пациентите от Звонци и от съставните 7 села с население около 1260 души. Нашите сънародници потърсиха съдействие и за отварянето на нов граничен пункт между България и Сърбия - ГКПП Банкя (Трънска Банкя) - Петачинци, за който се говори от години, но почти нищо не се прави, и който би могъл да допринесе за икономическото съживяване на региона. Обсъдени бяха и възможностите за кандидатстване с европроекти по програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни.

Иван Таков специално изтъкна приноса на тогавашния кмет на Мездра Иван Аспарухов (1999-2014), на председателя на Общинския съвет Делян Дамяновски и не на последно място - на бизнесмените дарители, за възстановяването на храма "Св. Илия". Думи на благодарност отправи и кметът на Звонци Милан Йосифов.

В отговор Дамяновски заяви, че покрай това добро дело Община Мездра е установила приятелски контакти с общините Димитровград и Бабушница, благодарение на които вече едно десетилетие се осъществява взаимноизгодно сътрудничество в областта на културата, спелеологията и туризма.