Четиримата нарушители на обществения ред са задържани, като спрямо тях са използвани физическа сила и помощни средства в условията на чл. 85 от Закона за МВР. Той гласи, че при изпълнение на служебните си задължения полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства само. когато това е абсолютно необходимо при: противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане, ккато и при задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на полицейски орган.