В България има около 600 следователи. Те имат по-сериозен юридически стаж, но работят само по около 10 следствени дела годишно, докато натовареността на един разследващ полицай е над 100 дела годишно.

Актуално е в този момент да се говори за събраните над 2 млрд. лв. от контрабанда, но досега няма нито един осъден за контрабанда. Ако се започне по-сериозна работа в това направление, ако се обърне внимание на данъчните престъпления, ефектът за бюджета би бил по-голям.

Неприятно впечатление направи, че на дискусията не присъства високопоставен служител на МВР. Доволен съм от тази дискусия, защото има повече професионализъм и по-малко политика. Министерство на правосъдието подкрепи изцяло предложените от мен промени в НПК, докато МВР просто отсъстваше, както отсъства от малките населени места и затова не може да овладее битовата престъпност."