Присъственият учебен процес ще бъде възстановен при осигурена безопасна среда. Доставени са неинвазивни антигенни тестове за COVID-19 за учениците, чиито родители са декларирали съгласие за тестване на децата им.

Останалите учебни заведения от община Козлодуй, в които се обучават ученици от начален етап, ще продължат учебния процес в електронна среда, поради липса на декларирано съгласие на 50% от родителите на учениците в паралелките.