Свободните места са в различни военни формирования в страната - Крумово, Божурище, Шабла, Долна Митрополия, Щръклево, София и др. Сред търсените са шофьори, механици, оператори. За всички обявени позиции се изисква средно образование.

Сред изискванията за кандидатите са да са годни за военна служба; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, и срещу тях да няма образувано наказателно производство за такова престъпление; да нямат друго гражданство; да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение".

Конкурсът ще се състои на три етапа - изпит по физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване. Физическият изпит включва лицеви опори, коремни преси, бягане за бързина и издръжливост. По време на теста за обща култура кандидатите трябва да отговорят на 100 въпроса в рамките на 60 минути. До събеседване се допускат онези, които имат поне 200 точки от първите два етапа.

Конкурсите за отделните длъжности и формирования ще се състоят през октомври. Подаването на документи става лично с писмено заявление чрез структурите на Централното военно окръжие по места. Към него се прилагат документите, удостоверяващи образование, професионален опит и др.