Чрез определянето на зоните, ще се регламентират и по-голям брой паркоместа, предназначени за хора с увреждания. При сегашната обстановка, такива места са обособени само на паркингите, но не и на местата по улиците.

Основен приоритет е да се изгради режим на паркиране, който да се превърне в достъпна и удобна услуга за всички жители и гости на града и да се облекчи трафика, който е най-натоварен в централната градска част.

Цели се също така увеличаване използването от гражданите на алтернативни средства за градска мобилност и опазване качеството на въздуха и околната среда.

На територията на град Мездра са определени 4 района, които обхващат улици и пътища или части от тях, за зони за платено паркиране в определени часове на денонощието.

Синята зона е обособена между улиците „Александър Стамболийски“, „Янко Съкъзов“, „Христо Ботев“ и „Любен Каравелов“.

Въвежда се режим на паркиране на моторни превозни стредства „месечен абонамент", като лицето заплатило таксата, може да паркира неограничен брой пъти и за неограничено време в разрешените зони. Начините за таксуване следва да включват предварително закупен от водача електронен талон или изпращане на кратко съобщение до мобилен оператор (SMS).

Жителите ще могат да използват локално преференциално платено паркиране в зоните пред домовете си. То се установява с електронен талон, който се издава и контролира от Община Мездра. За всеки самостоятелен жилищен обект може да бъде издаден само един брой талон.

Той ще бъде за срок от един, шест или дванадесет месеца, след установяване на правото на лицето и заплащането му.

Лицата, желаещи да използват талон за локално преференциално платено паркиране за два и повече автомобили, следва да заявят това писмено до общинския център.

Предложените цени за платено паркиране и абонамент са:

В зона за платено паркиране - 1.00 лев/час

„Месечен абонамент“ - 70.00 лева/месец

„Месечен абонамент за район“ - 60.00 лева/месец

„Служебен абонамент“: в обхвата на Зоните за платено паркиране - 60.00 лева/месец

„Индивидуално паркомясто“ - 120.0 лева/месец

„Локално преференциално паркиране“ - 20.00 лева/месец.

Цените включват данък добавена стойност и ще се определят от Общинския съвет.

При поставяне на техническо средство тип „скоба” собственикът на колата дължи 15.00 лв. и 1.00 лв./час, за времето през което автомобила е престоял в зона за платено паркиране.

Общинско предприятие „Чистота - сектор Синя зона“ е специализираното звено на Община Мездра, което ще отговаря за реда и следенето за правилното паркиране.

Част от средствата за прилагане на наредбата са заложени в бюджета на Община Мездра за 2021 година.

Проектът на новата Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства, може да бъде видян на интернет страницата на община Мездра в раздел Общински съвет – нормативни актове – проекти.