Приетият модел предвижда окръжните съдилища да станат първоинстанционни, а районните съдилища - териториални отделения, като се запазят районните съдилища в областните градове и някои други, които имат много дела за разглеждане.

Запазват се Апелативните съдилища във Велико Търново, Варна, Бургас и Пловдив, а към Софийския апелативен съд се създават две териториални отделения.

Районните съдилища и териториални отделения ще гледат заповедни производства, обезпечения, по Семейния кодекс, по Закона за защита от домашно насилие, охранителни производства, наказателните дела от административен характер, частен характер, частни дела. Броят на районните съдии ще намалее, останалите ще бъдат повишени на окръжно ниво, където ще се освободят места от съдиите качени на апелативно.

Според моделът, представен от Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова, ще се въведе специализация по материя в районните съдилища с над 6 съдии. Въвежда се норма на натовареност в районните съдилища в цялата страна - тя ще е 43-46 дела месечно на съдия, а в окръжните и апелативните – 8.3-8.6 дела месечно на съдия.

Реформата ще бъде направена в движение. Тя няма да наруши достъпът до правосъдие, защото гражданите ще могат да търсят съдебна услуга на същите места.

Натовареността на съдиите във ВКС остава същата.

Координаторите по проекта заявиха, че има достатъчно съдии в страната, няма недостиг. България е на 4 място по брой съдии в ЕС и на 4 място, но отзад напред, по натовареност на съдиите в ЕС.

„През последните 5 г. сме назначили 60 съдии, които не са ни необходими. Например, има 2-ма съдии в Чепеларе, но не ни е нужен нито един. Трябва да спрем назначаването на съдии в съдилища, които не са нужни. Всяка година назначаваме повече съдии, отколкото освобождаваме”, заяви Шекерджиев.

Предвижда се реформата да струва определен финансов ресурс за повишаване на заплатите на няколкостотин съдии, които ще отидат в по-висок съд. Не се предвижда промяна в сградите на съдилищата, тъй като няма да има закриване на съдилища.

Източник: monitor.bg