Отбелязването на 90-годишнината от рождението на агронома ще продължи с освещаване на монумента и среща под наслов „Спомени за Тодор Рачински“, която ще се проведе в Градската концертна зала, от 11:00 часа.

На събитието ще присъстват роднини на известния врачански изследовател, представители на Фондацията, носеща името на селекционера, и агрономи от страната.

Тодор Николов Рачински е роден на 4 юли 1929 г. във Враца. След завършване на висшето си образование работи като агроном – ръководител на Сорто-изпитателния участък, където събира и изучава над 500 местни форми пшеница. За периода от 1959 до 1975 г. извършва близо 4000 междусортови кръстоски, в резултат на които е създаден значителен по обем селекционен фонд. В периода 1970–1979 г. Рачински и ръководеният от него колектив създават 22 сорта пшеница. Високата класа на тези сортове е демонстрирана в международното сортоизпитване, организирано и ръководено от университета в Небраска, САЩ.