Ще бъде прожектиран филм за опазването на най-ценните и застрашени от изчезване видове растения и животни, както и за местата, които те обитават, съобщават в аванс от Дирекцията на Природен парк "Врачански Балкан".