Участие в конкурса за рисунка взеха над 30 деца от различни школи по изкуства и училища в градовете Враца и София, както и деца и младежи, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания във Враца, Преходното жилище и Центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства - Лом. Малките художници бяха разделени в две възрастови групи: 7-11 г. и 12-16 г.

В първа възрастова група (7-11 г.) на първо място се класира Юлия Каменова (9 г.) - ЦПЛР "Център за работа с деца", след нея се наредиха възпитаничките на Арт студио "Армеро" - Ивайла Кирилова на 8 г. и 11-годишната Преслава Петрова.

Първо място във втора възрастова група (12-16 г.) зае Ралица Цекова от Средно училище "Козма Тричков", следвана от Катрин Саид Дауд от същото учебно заведение и Криста Пешковска от Средно училище "Никола Войводов".

В конкурса за литературна творба се включиха 7 участници. Отличени сред тях бяха Ния Петрова от ПЕГ "Йоан Екзарх", второто място е за Мария Тодорова от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ и трета награда е за Момчил Николов.

Всички останали участници получиха поощрителни награди.

Победителите в конкурсите получиха своите награди от Маринела Петрова - директор на Дирекция "Образование, здравеопазване и социални дейности" в Община Враца и Ралица Мусова - председател на Сдружение "Алианс Балкани".

Инициативите са част от дейностите по проект BG05M9OP001-2.009-0019-C01 „ОТВЪД ХОРИЗОНТА – нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град Враца.