За пръв път фестивалът се провежда през месец юни 2013 г. Целта на форума е популяризиране на фолклорното богатство и културните традиции на страните от Европейския регион, както и затвърждаване на добрите отношения между България и европейските държави в областта на културата.

Участници са фолклорни танцови състави, групи за автентични обреди и обичаи от страната и чужбина- до 30 човека.

В предишните издания на фестивала са участвали фолклорни състави от Франция, Македония, Сърбия, Италия, Румъния, Украйна, Русия, Чехия, Южна Корея, Великобритания, Грузия, Албания и България.

Международният фолклорен фестивал „Пъстра огърлица” няма състезателен характер. Всички състави участници във фестивала получават статуетки и грамоти за участие, както и индивидуални сертификати.

В тазгодишното издание участие са заявили над 500 изпълнители, като се очакват 25 фолклорни състава от Сърбия, Румъния, Украйна, България и за пръв път в историята на фестивала – от Гърция, Полша, Унгария и Холандия.

Програмата на фестивала включва дефиле на участниците във фестивала;откриване на фестивала и първа фестивална вечер, с участници от България, Сърбия, Румъния и Унгария, концертна част с участници от България, Полша, Украйна, Гърция и Холандия и втора фестивална вечер с участници от България и Сърбия.