Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия. Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден.

На откритата линия в МВР - тел. 02/982 22 32 и на имейл izbor@mvr.bg, се приемат сигнали, свързани с нарушения на изборния процес. Подаваните сигнали трябва да са относими към дейността на вътрешното министерство.