Експертите коментират, че екостандартът дава възможност за облекчение на данъчната тежест, като това е и причината Община Враца да приеме най-ниските нива, предвидени в закона. Дори и при по-висок коефициент за годините на автомобила, ако той притежава по-висока категория на евросертификата, това облекчава данъчната тежест.

Приетите промени за Враца са както следва:
а) до 55 kW включително - 0,34 лв. за 1 kW; (в закона е предвидено до 1,20 лв.)
б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,54 лв. за 1 kW; (в закона е предвидено до 1,62 лв.)
в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,10 лв. за 1 kW; (в закона е предвидено до 3,30 лв.)
г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,23 лв. за 1 kW; (в закона е предвидено до 3,69 лв.)
д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,60 лв. за 1 kW; (в закона е предвидено до 4,80 лв.)
е) над 245 kW - 2,10 лв. за 1 kW; ( в закона е предвидено до 6,30 лв.)

Новите промени, изразени с пример, изглеждат така – ако собственик на автомобил, произведен 1996 г., с мощност на двигателя 65 kW, през 2018 година е заплащал данък – 35,10 лв., то през 2019 година ще трябва да заплати – 42,47 лв. Ниските нива на данъците и промяната в Наредбата бяха приети на заседание на Общински съвет – Враца. С оглед на промените, плащанията за 2019 година на местните данъци и такси във Враца ще се извършват след януари, като за предплатилите до 30 април са предвидени 5% отстъпка.