Централен администратор на ЕСТИ е Министерството на туризма. Системата ще свърже в реално време и по защитени канали информационните регистри на хотелите с Министерството на туризма, НАП, МВР, общините.

До 1 октомври 2019 г. се предвижда гратисен период, през който в ЕСТИ следва да постъпи информация за всяко място за настаняване в страната. Системата вече е разработена на високо технологично ниво, тя ще помогне да се увеличат приходите от нощувките и допълнително ще гарантира сигурността на туристите. Чрез нея ще се отразява истинският брой настанени в туристическата база и реализираните от тях нощувки. Системата ще оптимизира събираемостта на постъпленията от туристическата дейност.