Така внесените от чужбина бракувани и негодни за употреба превозни средства ще бъдат спирани не по пътищата, а преди регистрацията им в КАТ.
"Искаме да обърнем процеса, за да засилим контрола преди регистрацията", допълни Войновски.

Промяната ще намали административната тежест за превозвачите, които често регистрират превозно средство в МВР и след това минават на технически преглед.

Това се изисква при допълнителни проверки на автомобила, като ADR или за превоз на деца и ученици, където има по-особени изисквания.

"Те веднъж минават на преглед в МВР, а след това трябва да минават на технически преглед през ГТП, за да им издадем удостоверение. Ако първо минават през техническия пункт това ще бъде още едно облекчение за превозвачите", смята главният секретар на автомобилната администрация. Същото важи и за таксиметровите превозвачи, които минават на технически преглед на оборудването.

В момента ИААА подготвя промени в наредбата за таксиметровия превоз на пътниците, в която ще бъдат въведени облекчения за таксиметровите водачи. Част от регистрите на агенцията ще станат публични, за да не се налага да носят документи в общините, когато правят справки за превозните си средства.

От агенцията ще пресекат възможността водачите да преминават през технически преглед без платен данък в общината. Това ще се осъществи чрез свързване на автомобилната администрация директно със сървърите на НАП. В момента протичат тестове на системата и до месец автомобилите без информация за платени налози няма да бъдат допускани до техническа проверка.

Източник: dnes.bg