"Няма да товаря потребителите с увеличението през зимните месеци. Със сигурност до 31 март скок в цената няма да има. След това ще преценим финансовите резултати на дружеството и ще решим дали и какво увеличение да въведем", заяви по този повод управителят на "ВиК" - Враца Ангел Престойски.

Заложеният ръст за кубик вода във врачанско е съобразен с размера на инвестициите, които "ВиК"-а прави в мрежата, твърдят от водоснабдителното дружество. През миналата година, например, в нея са вложени над два пъти повече средства от предварително заложените. Инвестирани са около 2 млн. лв. при планирани 900 000 лв. Очаква се тази година в подобряване на услугата да се вложат дори повече пари, предвид очаквания старт на мащабен проект по Оперативна програма "Околна среда", който водното дружество във Враца ще съфинансира с близо 7 млн. лв., допълни Престойски.

Ето пълният текст на съобщението, публикувано на официалната страница на "ВиК" ООД - Враца:

"ВиК” ООД - Враца уведомява своите потребители, че съгласно чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, публикува утвърдените с Решение №Ц-20 от 28.12.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране - цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от дружеството:

1. Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,851 лв./куб.м;

2. Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества - 1,649 лв./куб.м;

3. Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор - 0,124 лв./куб.м;

4. Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води на потребителите - 0,310 лв./куб.м;

- Пречистване на отпадъчни води на битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 0,481 лв./куб.м.;

- Пречистване на отпадъчните води на промишлени и други стопански потребители:

степен на замърсяване 1 - 0,672 лв./куб.м.;

степен на замърсяване 2 - 0,833 лв./куб.м.;

степен на замърсяване 3- 1,003 лв./куб.м.

Забележка: Утвърдените цени са без ДДС.

Стабилното финансово състояние на "Водоснабдяване и канализация“ ООД - Враца му позволява да продължи да работи на досегашните цени, като ново утвърдените ще бъдат въведени при необходимост.