"Той обхваща месеците юли и август, като от 1 септември всички детски градини ще работят по утвърдения стар модел. Искам да кажа и за детската ясла "Слънчев кът", че ще работи през цялото, без прекъсване, като по този начин родителите на най-малките деца, до 3-годишна възраст, ще бъдат спокойни. Заповедта за графика за работа на работа е публикуван на интернет страницата на Община Видин. Държа да подчертая, че независимо от сборните групи, детските градини ще работят с нормално работно време, при спазване на нормативните изисквания, с график за прием и предаване на децата."

Когато основната сграда не работи, децата ще се пренасочват към филиала ѝ и обратно. Образуват се сборни групи, но не се стига до смесване на деца от различни детски градини. Всички деца ще бъдат обгрижвани, ще бъде осигурено медицинско присъствие, ще се следи и за дневния режим, добави зам. кметът.