© БНР-Видин

"Около 70 % от тези лица, които са регистрирани при нас от 13-ти до днес, са от преструктуриране на фирмите. Налице е съкращаване на персонал, повечето от питейни заведения, ресторанти и хотели. Другите са просто за търсене на работа. Млади хора на работоспособна възраст в диапазон от 25 до 55 г. В Бюрото по труда няма регистрирани завърнали се от чужбина след 13-ти март. Това означава, че завърналите се спазват 14-дневният карантитен срок, за което им благорадя" - каза директорът Иван Иванов.

Само четири лица, завърнали се от чужбина от началото на годината до 13 март, са се регистрирали в ДБТ Видин.

Източник: БНР - Видин