В новия бюджет са предвидени и повече средства за издръжката на детските градини и здравословното хранене. Допълнително за всяко дете се отпускат по 75 лв. Комисия, назначена от общината, ще предложи най-доброто меню в детските градини. Сега храноденът за децата до 5 години е 2,12 лв., а за 5 и 6-годишните - 1,70. Този храноден е недостатъчен за приготвяне на топла и здравословна храна и ще бъде увеличен, обяви заместник-кметът по хуманитарните дейности – Борислава Борисова.

В бюджета на общината се обособява и фонд за култура. За изпълнение на свои проекти финансиране от него могат да получат читалища, училища и организации, чиято дейност е свързана с възпитанието на децата.


Източник: kmeta.bg