Свидетелствата за завършено основно образование ще бъдат издадени от училищата до 3 юли 2019 г. Информация за училищата, които осъществяват прием на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г и начинът на балообразуване за всяка паралелка, са публикувани на сайта на РУО - Враца http://.ruobg.com в раздел "Прием".

Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път (online).

Кандидат-гимназистите могат да подават заявление за участие в класирането по два начина:

1. Без чуждо съдействие от всеки компютър с интернет, по което и да е време в денонощието, с персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

http://ruobg.com/messages-students/list-messages-students/section_id/3

Подалите самостоятелно заявления по интернет, не следва да подават документи в училищата центрове.

2. В училище център, определено от началника на РУО - Враца, в рамките на работния ден (от 8.00 до 18:00 ч.).

В Община Мездра са определени две училища гнезда - Основно училище "Христо Ботев" - Мездра и Средно училище "Св. Климент Охридски" - Зверино.