Извършени са текущи ремонти в повечето училища в общината, а там, където те не са приключили, няма да нарушат нормалния учебен процес. Детските и учебни заведения са кадрово обезпечени, увери зам.-кметът на Враца Петя Долапчиева.

Тя добави, че учебната година ще започне нормално във всички учебни заведения. Материално техническата база е подготвена. Санитарно-хигиенните условия са добри и отговарят на нормативните изисквания.

Долапчиева каза, че и през тази учебна година на пътуващите ученици до 16 години ще бъде осигурен безплатен транспорт от населените места до средищните училища. Във връзка с преминаване на още училища към едносменен режим, предстои оптимизиране на транспортната схема, за да се превозят максимален брой ученици. За останалите ще бъдат осигурени безплатни карти.

Всички училищни автобуси са минали технически преглед. Специалисти от Община Враца правят оглед на пешеходни пътеки, пътни знаци и светофарни уредби около училищата, за да се осигури максимална безопасност на учениците.

Училищата във Враца, в които има целодневна организация, ще ползват услугите на Общинското предприятие "Социални дейности”. Около 1 000 ученици ще ползват ученическите столове.