Възнаграждението за длъжността е до 1 800 лв. и се определя съгласно действащата нормативна уредба и професионалния опит.

Документи за участие могат да бъдат подавани в Информационния център, в срок до 17,00 ч. на 10.08.2021 г.

Повече информация за конкурса може да бъде открита на сайта на Община Враца, в раздел „Кариери“: