Един екип извършва дезинфекция в направлението Люти брод – Ребърково – Люти дол – Типченица – Дърманци – Лик – Ослен Криводол, а друг в направлението Руска Бела – Боденец – Крапец – Върбешница – Долна и Горна Кремена – Кален – Цаконица – Горна Бешовица. Третирането с дезинфектанти ще продължи и през следващите дни в направленията Брусен – Царевец – Старо село и в селата от района на Искърското дефиле.

С помощта на собствена техника и жива сила Кметство Зверино организира обработка на обществените площи в най-голямото село в общината. Продължава и поетапната дезинфекция на улиците и на обществените места в гр. Мездра.

© Община Мездра

Междувременно, в изпълнение на Заповед №172/19.03.2020 г. на кмета на община Мездра, съвместни екипи от служители на полицията и експерти от Общинската администрация извършват проверки на търговски обекти за спазване на противоепидемичните мерки. Всички собственици на вендинг автомати са предупредени да преустановят дейността им, а на самите машини са поставени известия от Община Мездра.

Собственикът на магазин „България“ е предупреден да преустанови незабавно организираната от него промоционална кампания. При констатиране неспазване на кметската заповед, ще се пристъпи към запечатване на търговския обект.

От полицията проверяват лицата, които са поставени под карантина, дали спазват ограничителните мерки. Към момента на територията на общината под домашна изолация за 14-дневен срок са поставени 15 граждани, завърнали се от чужбина – 8 в гр. Мездра и 7 в съставните села на общината.

Сигнали за лица, които не спазват карантината, както и за нарушения на противоепидемични мерки, може да подавате в Районно управление „Полиция“ – Мездра на тел. 0885 22 46 08, 0894 46 60 21 и 0910 915 10.

Сигнали за нарушения се приемат също на телефони:

0885 69 55 04 и 0910/ 9 21 02 – Дежурен в Община Мездра,

0879 144 830 -Регионална здравна инспекция – Враца

и 0884 115 313 – Областен съвет по сигурност.