© БНР Видин

Млади мъже, ергени, се събират в читалището, където биват въведени в тайнството на "къпането" от по-възрастните. Групата на къпачите трябва да е нечетно число - 7, 9 или 11. От тази група един се облича като младоженец, а друг като булка. Останалите са къпачи, защото тяхната задача е да къпят хората за здраве. Младоженецът винаги стои до булката, за да я пази. Всички къпачи по време на ритуала не говорят, мълчат, за да не ги разпознаят по гласа. Булката е главният къпач - този, който къпе. Тя носи котле, пълно със светена вода. Булката къпе за здраве всички, които носят името: Йордан, Йорданка, Иван, Иванка и всички, които са били младоженци през изминалата година.

През нощта къпачите обикалят къщите на всички именници, а през деня на Ивановден - 20 януари до 12 часа на обяд обикалят из целият град. На групата къпачи се дават пуканки, месо, суджуци, вино и пари - за здраве. Къпачите обикалят из града и звънят със звънци, за да плашат злите духове. След Ивановден групата се събира и всички се гощават със събраните подаръци.