инж. Десислава Тодорова
инж. Десислава Тодорова

Водещ на заседанието бе инж. Десислава Тодоров, която запозна присъстващите с Решение № 600-МИ/09.08.2019г. на ЦИК е определен състава на ОИК за общините с до 150 включително, както следва: Съставът на ОИК с 11 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазват условията по т. 11.3 от Решение № 600-МИ/09.08.2019г. на ЦИК.

Присъстващите представители на политически партии и коалиции от партии постигнаха съгласие за разпределението на членовете във всички ОИК на територията община Борован, както следва в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и Решение № 600-МИ/09.08.2019г. на ЦИК за определяне броя на членовете и ръководството на ОИК, Разпределението по длъжности е както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: представител на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:представител на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: представител на КОАЛИЦИЯ „ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО

СЕКРЕТАР: представител на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

ЧЛЕНОВЕ:1. представител на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

2. представител на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

3. представител на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ”

4. представител на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

5. представител на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

6. представител на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

7. представител на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ВОЛЯ“

8.представител на КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

9. представител на КОАЛИЦИЯ „ ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО