Конкретно за град Монтана проектът „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ предвижда поетапна смяна на 50 печки в пилотната фаза, както и на още 478 стари отоплителни уреди в основната фаза. Финансирането е осигурено по програма Life + на Европейската комисия.

Всички въпроси, свързани с условията за участие в Схемата за преход към алтернативни форми на отопление, проведеното социологическо проучване, териториалния обхват на проекта, необходимите документи и заявления, както и сроковете им за подаване, ще бъдат обсъдени на кръглата маса. Тя ще се състои на 22 октомври / вторник/ от 11,00 ч. в Малка зала на Младежки дом град Монтана.

Поканата на кръгла маса и обществени консултации е публикувана на сайта на Община Монтана на адрес: http://www.montana.bg

Проектът на схемата с всички приложени документи за обществените консултации е достъпен на сайта на общината, в раздел Екология.

Като част от процеса, Общинската администрация очаква граждани, институции и всички заинтересовани страни да представят мнения и предложения по проекта на Схемата и публикуваните документи най-късно до 18 октомври на адрес: http://www.lifeipcleanair@montana.bg или в деловодството на общината.

Източник: montana.bg