Във връзка с изпълнението на Държавния план-прием директорът на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство Мария Йотова изрази притеснение, че за VIII клас са се записали само 18 ученици, разпределени в двете специализирани паралелки.

Приемът в Професионалната гимназия "Алеко Константинов" е изпълнен, съобщи директорът на учебното заведение инж. Христинка Минова. По специалността "Кетъринг" са се записали 19 ученици, а в паралелката с профил "Ресторантьорство" - 20.

На срещата бе отчетено, че всички учебни бази имат готовност за първия учебен ден. Финални усилия полагат в ОУ "Христо Ботев" по приключване на строително-монтажните работи по Оперативна програма "Региони в растеж“. Извършеният ремонт ще подобри енергийната ефективност, което ще ограничи разходите и ще подобри комфорта.

В ОУ "Св. св. Кирил и Методий" е наложителна подмяна на главен кран, за което директорът на учебното заведение Галя Богданова потърси съдействие от Общината. Предстои да се направи ремонт на покрива на една от сградите и да се укрепят платната на оградата над спортното игрище.

В Средно училище "Иван Вазов" има проблем с улуците, който води до повреждане на фасадата, алармира директорката Мариела Горанова. Проблем има и с отводняването на спортната площадка.

Средно училище "Св. Климент Охридски" в Зверино ще се сдобие с модерно футболно игрище за новата учебна година.

С ремонтирани два кабинета ще започне учебният процес в ПГ по МСС.

На съвещанието беше обсъдена и готовността за безопасно придвижване и състоянието на техниката на четирите фирми, обезпечаващи транспортното обслужване на учениците. Изслушани бяха предложенията на директорите на училища и детски градини за оптимизиране на транспортната схема. На превозвачите беше предоставена сборна справка за пътуващите ученици.

Отговаряйки на предложенията на директорите, кметът Генади Събков информира за поставянето в близко бъдеще на светещи знаци за пешеходни пътеки, изграждане на трайни изкуствени препятствия на пътните ленти след разрешение на Агенция "Пътна инфраструктура“. Градоначалникът подчерта, че автобусите трябва да бъдат 100% безопасни.

От докладите на директорите на детски градини стана ясно, че ще има проблеми предимно с отоплителните системи. Персоналът е налице. На някои места е намален броят на децата. Събков увери, че ще съдейства своевременно за наложителните ремонти, търсейки компетентната намеса на специалисти и пожела на всички успешен старт на новата учебна година.