© община Козлодуй

Рисунката не трябва да е копирана от списание, картичка или илюстровани книги. Творбата трябва да е продукт на индивидуално творчество.

На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат написани две имена на автора и неговата възраст. Рисунката трябва да е придружена с обратен адрес за връзка, както и двете имена на родителя, телефон и e-mail.

Творбите могат да бъдат представени в Центъра за административно обслужване на Община Козлодуй или по пощата на адрес: 3320 гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13, за участие в конкурса „Моята детска мечта”.

Ще бъдат излъчени победители в три възрастови групи -от 3 до 6 години – I, II, III място (грамота и награда), от 7 до 12 години – I, II, III място (грамота и награда) и от 13 до 16 години – I, II, III място (грамота и награда).

Ще има и две специални награди - награда за най-атрактивна техника на рисуване и награда на кмета на община Козлодуй.

Всички творби трябва да бъдат изпратени най-късно до 22.05.2020 г. Резултатите от конкурса „Моята детска мечта” ще бъдат обявени на 1-ви юни – Международния ден на детето.