Община Козлодуй получи одобрение за финансиране от ПУДООС /Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ на проект за „Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Козлодуй”.

Стойността на проекта възлиза на 1.242 млн. лева и ще финансира изграждане на 600 метра нова канализация по улица „Кирил и Методий”, 680 метра по участък от улица „Цанко Церковски” и 860 метров участък от улица „Стефан Караджа” между улица "Освободител" до Околовръстен път. Проектирането, строителният и авторският надзор са в размер на 49 000 лева и са финансирани от общинския бюджет.

Изпълнението на строителните работи ще стартира през есента на 2019-та година.