Общият брой на общопрактикуващите лекари у нас е около 4500, като те съставляват 15 на сто от броя на всички лекари в страната, който е около 30 000, според данни на НСИ.

Най-висок дял общопрактикуващи лекари на 100 хиляди души у нас има в областите Плевен - 89, Видин - 86, Монтана - 82 и Добрич - 76. Най-ниска е осигуреността с общопрактикуващите лекари в Кърджали - 40 на 100 хиляди, Разград - 47 и Търговище - 50 на 100 хиляди. За столицата София броят на общопрактикуващите лекари е 60 на 100 хиляди.

Най-много общопрактикуващите лекари има в Португалия. Като цяло броят на практикуващите лекари в ЕС е бил близо 1,8 милиона, като от тях 50 на сто са били мъже, а другите 50 на сто - жени. Отчита се и значително нарастване на възрастта на здравния персонал в ЕС за 10-годишен период: през 2007 г. лекарите на възраст над 55 години са били 27 на сто, докато през 2017 г. този процент е нараснал до 38 от общия им брой.

Броят на общопрактикуващите лекари обаче се различава значително в различните държави-членки на Европейския съюз - най-голям е техният дял в Португалия - 253 общопрактикуващи лекари на 100 хиляди души население, отчита Евростат.

Освен Португалия, в Топ 5 на страните с най-висок дял джипита на 100 хиляди влизат още Ирландия - 179, Австрия - 159, Холандия - 157 и Франция - 153 на 100 хиляди жители. Най-ниска е осигуреността с лични лекари в Гърция - 42 на 100 000, България - 64, Словения - 68, Латвия - 72 и Испания - 75 на 100 хиляди души.

При останалите ни съседи данните са: Македония - 100, Сърбия - 85, Румъния - 77 и Турция - 59 общопрактикуващи лекари на 100 хиляди души.