Във връзка с обявената извънредна ситуация в страната и предвид мерките за защита на здравето на населението на общината над 60-годишна възраст в Община Белоградчик доброволците са създали необходимата организация за осигуряване на хранителни продукти и лекарства. Както беше обявено още по време на сформиране на доброволческата група, тя ще действа в тясно сътрудничество с Община Белоградчик.

Нуждаещите се от подкрепа могат да подават своята заявка за извършване на доставка на храни от първа необходимост и лекарства на телефони 0877881296 или 0897612614 - Елена Александрова - главен експерт „Социални дейности” в Общината.

Нуждаещите се от помощ трябва да представят три имена, адрес, телефон за връзка и необходимите продукти или лекарства. Те ще бъдат доставени от член на сформираната доброволческа група.

Община Белоградчик се ангажира даосигури лични предпазни средства за доброволците. Информацията за дейността на доброволческата група може да се намери и на сайта на общината.