Гости бяха почетният гражданин и земляк, академик на БАН, проф. дмн Веселин Борисов – автор на въведението; Борис Николов – Кмет на община Белоградчик; Мирослава Чавдарова – Председател на Общински съвет – Белоградчик, проф. Димитър Синьовски – заеждащ катедра във МГУ „Иван Рилски“, научните работници от Московския държавен университет „Ломоносов“ – доц. Калуцкова Наталия Николаевна и Дронин Николай Михайлович, делегация от Република Сърбия – Деян Кръстич от Народен музей Зайчар и председател на Торлашко дружество „Тимочана-торлака“ – Миничево, Младен Стеванович – зам.- председател, Драгиша Любкович – зам.- председател и Зоран Янкович – кмет на село Витковац. Присъстваха още директорът на Историческия музей – Ивайло Крумов, председателят на УС на читалищното настоятелство Валери Цветков, представители на читалището и библиотеката, авторския колектив, членове на литературния клуб, общественици, турлаци.

В началото на своето представяне на книгата, авторът – Любомир Веселинов – председател на Турлашко дружество „Ждребче“, и наш колега гл. експерт „Връзки с обществеността, култура и протокол”, община Белоградчик, подчерта мотивите и целта за нейното написване. То е част от поредицата прояви и инициативи, посветени на 50-годишния юбилей от подписването на договор за приятелство и сътрудничество между побратимените общини Белоградчик и Княжевац. Това е и повествованието на самата книга.

След четири години и половина упорита събираческа дейност, Любомир Веселинов включва в речника 3535 думи и 423 популярни израза. Речникът е написан въз основата на белоградчишко-трънското наречие и се състои от две части – първата е самият речник, а втората част е притурка с народни мъдрости и популярни изрази. Обзорна рецензия за ролята на диалекта в живота на човека е направена от Емил Дичев, който е и един от помощниците в работата по книгата.

В края на срещата авторът благодари на всички, допринесли за крайния вариант на книгата с упорития си труд – проф. Веселин Борисов, Бойко Еленков, Евгени Цветков, Георги Иванов – печатница Враца, Елеонора Ангелова, Емил Дичев, Емил Миланов, Иван Сашов, Иван Цвейн, Илияна Стефанова, Камелия Костова и Пенчо Еленков. На община Белоградчик, Общински съвет – Белоградчик и Народно читалище „Развитие – 1896” гр. Белоградчик .

Любомир Веселинов подари на гостите екземпляр от речника с автограф, с пожелания да помнят и пазят корена си.