От стартирането на настоящата учебна година ресурсното подпомагане в детските градини на територията на община Враца също е променено, в полза на децата. До миналата година децата, посещаващи детските учебни заведения, бяха обслужвани в 4-те логопедични кабинета, изградени в ДГ „Слънце“,ДГ „Радост“, ДГ„Брезичка“ и ДГ„Единство, Творчество, Красота“. Логопедите вече работят по график във всички детски градини и родителите няма да бъдат ангажирани да водят децата си до кабинет, разположен в друга сграда. Назначен е и първия психолог. От 2019 година психолозите ще са 2 щата и по график ще обслужват всички детски градини.