От началото на този ловен сезон дружинките са успели да отстрелят 1669 пъдпъдъци, 6 са сърните, 27 прасета, 391 чакала и 145 лисици.

За миналата година са отстреляли 15 сърни, диви свине –291, фазани 77, чакали – 692, лисици - 286. Броят на пъдпъдъци е бил 2958, гривяк – 578 и патиците – 558.

По думите на Гергов проблемът с хищниците е голям и трябва да се намери решение, а това може да стане, като се контролира тяхното размножаване. Причината за настояването му се крие в непрестанно нарастващата популация на чакали, лисици, диви котки и скитащи кучета, които унищожават дребния дивеч в района, влизат на хората в дворовете и убиват животните им.

„На база тази справка може да се каже, че хищниците вече са доста голям брой. Необходимо е да бъдат регулирани по някакъв начин, защото те в същото време избиват тези животни, които ние се опитваме да развъждаме и съхраняваме. Това са зайци, пъдпъдъци, фазани, малките сърни и др. Това е една основните ни задачи. Втората е да се създават условия за тяхното съществуване“, каза още Гергов.

В момента в Ловно-рибарското дружество Мездра-Роман членуват 1080 души в 28 ловни дружини. Освен това лова, дейността им е разширена и в рибовъдството. Ловните дружинки на селата Ослен Криводол, Крапец и Брусен стопанисват общинските водоеми, които вече са зарибени, сподели Гергов.

За зимния период дружинките изграждат хранилки с достатъчно количество храна, поставят сол, която е необходима за животните и се грижат да бъдат подсигурени.

„Дейността ни не е свързана само с убиването на животни. Ние подпомагаме тяхната популация – размножаваме и разселваме, така че помагаме на флората и фауната в България.“

През тази година от дружеството са организирали и курс за млади ловци. В него 26 души са получили разрешително да ловуват. Такъв се подготвя и за следващата година, потвърди Гергов.

„Ловът е призвание и не всеки може да бъде ловец, споделя председателят на ЛРД Мездра-Роман. Трябва да обичаш животните, за да може не само да направиш така, че да убиеш дадено животно, но в същото време да му дадеш възможност да се развива и да се размножава.“

В Националното ловно-рибарско сдружение в страната са регистрирани 150 хил. души, от тях 128 хил. са заверили картите си, което показва, че те са редовни членове. От всички тях 1800 са жени, а 30% са млади хора до 30 години. Това означава, че НЛРС е едно от най-големите сдружения в България. В него членуват хора от всички сфери на обществения живот.