Процесът по имунизация е протекъл по предварително изготвен график в МБАЛ „Св. Иван Рилски“- Козлодуй, а всички лица, на които е приложена ваксина срещу COVID-19, са в добро здравословно състояние.

Имунизационната кампания на областно ниво се ръководи в съответствие с Националния план за ваксиниране, Регионалния план за ваксиниране в Район 1 и Пътна карта на имунизационния процес в Район 1- за областите Видин, Монтана и Враца. Процесът е отворен и желаещите да се имунизират могат да заявят своето искане и на следващ етап.

В следващата седмица предстои да бъдат имунизирани по Фаза II потребители и персонал в социалните услуги, както и педагогически и непедагогически специалисти от останалите общини в област Враца.