Във връзка с изпълнението на проекта, в базата на Управляващия орган на Програма за Трансгранично сътрудничество в гр. Кълъраш, Румъния, кметът на Община Мездра Генади Събков и полк. Даниел Никосур Манолеа - главен инспектор на Жандармерията на окръг Мехединци, Румъния подписаха договор по проект "Съвместни усилия срещу природни бедствия".

Проектът е на обща стойност 937 151,73 евро. 453 175, 58 евро от тях ще бъдат вложени в Община Мездра. Освен укрепване на свлачището при село Игнатица, ще бъде изградена и система за ранно оповестяване. В рамките на 30 месеца всички предвидени действия трябва да приключат.

Свлачището в Игнатица е регистрирано в края на 2006 г. като периодично се активира и е засегнало почти цялата ширина на външната лента на пътното платно в участък с дължина около 85 м. Под него, в зоната на стръмния бряг на дерето, е формирано друго свлачище с по-малка площ и дълбочина. При последваща активация на свлачището, изградената през 2008 г. подпорна стена се е деформирала в участък с дължина 48 м, като по пътното платно са отворени пукнатини.

Предвидените средства за другия партньор ще бъдат оползотворени за закупуване на високопроходим автомобил и модернизиране на техниката в Жандармерията на окръг Мехединци.