Във връзка с изпълнението на проекта, в базата на Управляващия орган на Програма за Трансгранично сътрудничество в гр. Кълъраш, Румъния, кметът на Община Мездра Генади Събков и полк. Даниел Никосур Манолеа – главен инспектор на жандармерията на окръг Мехединци, Румъния подписаха договор по проект „Съвместни усилия срещу природни бедствия“, съобщиха от общинската пресслужба.

Проектът е на обща стойност 937 151,73 евро. 453 175, 58 евро ще бъдат вложени в Община Мездра. Освен укрепване на свлачището до с. Игнатица ще бъде изградена и система за ранно оповестяване. В рамките на 30 месеца всички предвидени действия трябва да приключат.

Свлачището в Игнатица е регистрирано в края на 2006г. като периодично се активира и е засегнало почти цялата ширина на външната лента на пътното платно в участък с дължина около 85 метра. Под него, в зоната на стръмния бряг на дерето, е формирано друго свлачище с по-малка площ и дълбочина.

При последваща активация на свлачището, изградената през 2008г. подпорна стена се е деформирала в участък с дължина 48м., като по пътното платно са отворени пукнатини.

Предвидените средства за другия партньор ще бъдат оползотворени за закупуване на високопроходим автомобил и модернизиране на техниката в жандармерията на окръг Мехединци.

Проектът се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014-2020, стратегическа цел: 3 „Устойчиво развитие на община Мездра чрез подобряване на техническата инфраструктура, околната и селищна среда“, приоритет 3.5 „Превенция на климатичните промени и борба с техните последствия“.