За да се преброи електронно, човек трябва да си направи регистрация на сайта, където трябва да впише ЕГН, номер на личната си карта и датата на издаването ѝ. След това той ще трябва да попълни анкетна карта, която ще важи за неговото домакинство. Не е необходимо всеки член на домакинството да се регистрира на Census2021.bg., един човек може да попълни информацията за цялото домакинство. Системата ще бъде достъпна само от България.

При е-преброяването системата генерира уникален преброителен код (УПК), с което обаче не приключва участието на гражданите, които са се преброили онлайн (Инструкцията за събиране и отчитане на кодовете от електронното преброяване, утвърдена от НСИ).

В същата тази инструкция е описано, че ако лицето (лицата) в едно жилище вече са се преброили по интернет чрез електронен въпросник, преброителят трябва да поиска УПК, генериран от системата за електронно преброяване, който удостоверява, че лицата в съответното жилище са преброени и за тях не трябва да се попълват преброителни карти от преброител. Като кодът от електронното преброяване се записва в съответната колона (23) на обр. ПНЖ-2.

Ако при посещението на преброителя не сте у дома си, на вратата ще бъде закачана табелка. На нея ще пише името и телефона на преброителя, както и кога ще мине пак. Ако вече сте се преброили онлайн, на тази табелка трябва да напишете 15-цифрения код и при следващото идване преброителят ще я вземе.