Синдикалните членове няма да плащат 30 лв. такса за резервация в 11-те бази за физикална и рехабилитационна медицина благодарение на сключено споразумени между председателя на СБУ Янка Такева и изпълнителния директор на лечебния комплекс Десислава Николаева. Филиалите се намират във Велинград, Наречен, Баня (Карловско), Сандански, Кюстендил, Баните (Смолянско), Момин проход, Овча Могила, Хисаря, Вършец и Банкя. Синдикалните членове, които желаят да постъпят за лечение в тях трябва да подадат предварителна информация до централния офис на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” не по-късно от 40 календарни дни преди избрания от тях период за престой като посочат базата, в която искат да бъдат на рехабилитация.

Споразумението е влязло в сила от 26- март и ще продължи да действа до изчерпване на средствата по програма „Профилактика, рехабилитация и отдих“ на НОИ за 2021. В документа е заложено още СБУ да популяризира сред своите членове дейността и възможностите за профилактика и рехабилитация във филиалите на комплекса.

Източник: www.monitor.bg