Основната тема на конференцията е: „Свободен достъп, реално образователно включване и неограничени технологии“. Илияна Киркова представи доклад на тема "Достъпност на учебниците и учебните помагала при обучението на зрително затруднените деца и ученици в процеса на приобщаващото образование в контекста на мултиграмотността".