© Павел Петров - Община Мездра

По време на тазгодишните краеведски четения бяха представени 13 проучвания и един документален филм, обособени в две сесии.

Ръководител на първата част от ежегодния форум бе председателят на Краеведското дружество Мирослав Гетов. Откриването направиха ученици от III „б” клас в ОУ „Христо Ботев“ в Мездра с класен ръководител Лилия Христова, които разказаха за строежа на сградата на Прогимназия „Тодор Балабанов“ в Мездра (1925-1929 г.).

Сесията включваше още представянето на разработките на Петър Вутов „Черепишката света обител през вековете“, на д-р ф. н. Христина Маринска „На учителя с любов и незабрава: спомен за даскал Ангел Иванов от с. Кален и за неговата съпруга Донка Григорова“, на Ивана Захариева „Към историята на Ботевата чета“, на Светла Дамяновска „8 забележителни културно-исторически обекта в община Мездра“, на д-р ф. н. Анета Дилова „Храната вкъщи - спомени от детството“ и на Рени Митева „Старите учебници“.

Втората сесия бе ръководена от Валентина Цекова – бивш секретар на НЧ „Просвета – 1925“ - Мездра и понастоящем учител в мездренското село Зверино. Акцент в нея бе документалният филм на Павел Петров - „Соделия“, който разказва за варенето на сапун в мездренското село Царевец.

Бяха представени и проучванията на Лиляна Лещарска от НЧ „Просвета-1928” - с. Царевец „Тайните на домашния сапун, запазени в паметта на царевчанки", на Милка Пухалска от НЧ „Просвета 1897” - с. Долна Кремена „Сирни заговезни в с. Долна Кремена“, на Галя Дикова-Иванова от Исторически музей - гр. Правец „100 години читалищна дейност в с. Рашково“, на Стиляна Стоянова от НЧ „Факел-1926“ - с. Зверино „Очерк за народната певица Рада Бельова от с. Зверино от етнографа и фоклорист доц. д-р Йорданка Манкова“, на Валентина Цекова от НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра „Характерни думи от с. Зверино, Врачанско“. За финал Мирослав Гетов представи разработката за „Илия Ненчев (1996-1978 г.): от Игнатица, през София, Битоля и остров Персин, до… забвението“

Като подарък всички участници получиха грамота, второто издание на Алманах „ЕСКУС“ - сборник с литературни произведения на творци от община Мездра и албум „Хубава Мездра“ с репродукции на творби, създадени от художници от творческата група към Градска галерия – Мездра, посветена на 50-годишния юбилей на културната институция.

В досегашните 10 издания на Краеведските четения са представени общо 144 проучвания за миналото на родния край – от древността до наши дни. Със свои разработки до сега са взели участие общо 41 краеведи от Мездра, Враца, София и съставните села на общината.

© Павел Петров - Община Мездра