Чрез инициативата учениците искат да популяризират вредата от изхвърлянето на батериите заедно с битовия отпадък.

Директорът на учебното заведение се обърна към децата, за да изкаже своята благодарност: „Събирам батериите вкъщи, за да ги оставя тук, а не в този контейнер пред блока. Хубаво е, че вие го правите, и ние го правим. По този начин се възпитаваме екологично, макар че ние сме по-големи от вас. Трябва да пазим природата, за да може въздуха, земята, почвата и водите, да бъдат по-чисти и живота на всеки един от вас да бъде по-добър. Аз ви благодаря, че сте продължители на инициативата и пазите природата”.

В рамките на проекта са събрани повече от 17 килограма употребявани батерии, поставени в специален контейнер в коридора на училището.

Те бяха предадени на Георги Гергов – главен експерт „Опазване на околната среда” в община Мездра. Той изказа благодарност към децата и техните учители за усилията, които са положили, за да опазят природата от замърсяване.