© ИОУ "Св.св.Кирил и Методий"

В иновативния урок децата разказаха за търпението като съвкупност от добродетели, споделяйки своето мнение по темата.

Изводът, който направиха учениците е, че разбирателството и взаимното уважение са необходимост в съвременното общество, а в основата на успеха е търпението.

Децата демонстрираха отлични презентаторски умения, работа в екип и устойчивост към предизвикателствата на съвременното образование.