Съдът е определил момичето да изтърпи наказание „пробация” за срок от шест месеца с периодичност на подписване два пъти седмично пред пробационен служител. Предметът на престъплението /зелената листна маса/ подлежи на унищожаване и е предаден в Централно митническо управление към Агенция Митници в София.